لیفت-ابرو-و-پیشانی-

جراحی لیفت پیشانی و ابرو

جراحی لیفت ابرو که گاهی به آن لیفت پیشانی نیز گفته می شود، روشی است که به منظور جوانسازی صورت با هدف