دکتر راضیه جعفری

فوق تخصص جراحی پلاستیك، ترمیمی و زیبایی

* عضو رسمی انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران
* عضو رسمی انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی بین الملل آمریکا (ISAPS)
* ورودی سال ۱۳۸۰ دانشکده پزشکی
* فارغ التحصیل سال ۱۳۸۷ در رشته پزشکی
* ورودی سال ۱۳۸۹ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رشته تخصصی جراحی عمومی و‌اخذ مدرک بورد تخصصی جراحی عمومی سال ۱۳۹۳
* سابقه بیش از ۱۳سال طبابت و جراحی
* ورودی سال ۱۳۹۶ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رشته فوق تخصصی جراحی پلاستیک و زیبایی
* فارغ التحصیل و اخذ بورد فوق تخصصی جراحی پلاستیک -ترمیمی و زیبایی در سال ۱۳۹۹ (رتبه هفتم کشور)