مراجعه کنندگان عزیز جهت دریافت نوبت
از طریق فرم تماس اقدام نمایید

راه های ارتباطی

با دکتر راضیه جعفری

مراجعه کنندگان عزیز شما می توانید از طریق شماره تماس زیر و یا از طریق دایرکت اینستاگرام و همچنین با ارسال فرم تماس، با ما ارتباط داشته باشید.

ساعات کاری

عصر ها از ساعت۲-۸ شب پس از اخذ نوبت

نشانی

پاسداران